ARGE FAALİYETLERİ

Ankara Kalkınma Ajansına 2 adet proje verilmiştir. Projelerle ilgili geliştirme çalışmaları tamamlandıktan sonra 2015 yılında söz konusu projelerin yeniden verilmesi planlanmıştır.

ORGANİZASYON

2014 Yılında şirketin organizasyon yapısında değişiklik yapılmıştır. Temmuz 2014 tarihinden itibaren yeni organizasyon yapısı içerisinde faaliyet gerçekleştirilmektedir.

HEDEFLER

Mevcut imkânlarla imalat sanayinde ileri teknoloji ürünlerinin üretilmesine talip olunmuştur ve halen söz konusu üretime devam edilmektedir.

Bizimle Çalışmak İster misiniz?

Eğer bizimle çalışmak istiyorsanız genel başvuru bölümümüze başvuru yapabilirsiniz.
İletişim

MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

ETİK VE TEMEL DEĞERLERİMİZ

misyon

Adalar Savunma olarak faaliyet sahamız olan makine, kompozit, yedek parça ve diğer sanayi mallarının tasarımında ve üretiminde kalite hedeflerini yakalamak, etkinlik ve verimliliği artırmak, üst seviyede teknoloji malları tasarlayarak ve üreterek hem ülke savunma sanayisinin hem de diğer sanayi kuruluşlarının hizmetine sunmak, AR-GE çalışmalarında konusunda lider olarak teknolojimizi sürekli geliştirmek, gerektiğinde danışmanlık ve eğitim hizmetini başarıyla vermek, personelinin eğitim seviyesini sürekli yükseltmek, istihdam yaratarak ülke ekonomisini güçlendirmektir.

vizyon

Kuruluşumuzun bünyesinde kaliteyi bir yaşam biçimi hâline getirmek, öğrenen ve gelişen bir organizasyon olmak, Türkiye’de ve dünyada ortaya çıkan teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hem savunma sanayi, hem de tüm sanayi kuruluşlarına en üst düzeyde ve yüksek kalite standartlarında malzeme tasarlamak ve üretmek, AR-GE çalışmalarında dünyadaki en gelişmiş teknolojilerin de üzerine çıkmak, konusunda Türkiye’de ve dünyada söz sahibi bir şirket hâline gelerek örnek ve önder olmaktır.

kalitepolitikasi

Müşteri memnuniyetini öncelikli olarak kendine ilke edinen firmamız;
Misyonu ve Vizyonu doğrultusunda müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini çevreye ve insan sağlığına uygun olarak üretmeyi,

Faaliyette bulunduğu tüm alanlarda pazarın lideri konumuna gelmeyi,

Sahip olunan Kalite, Çevre Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini ilgili standartlara uygun olarak yürütmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

Sürekli ekip çalışması ve kaynak iyileştirmesi ile Müşteriye hep daha iyisini sunmayı

Kalite Politikası olarak benimsemektedir.

etikvetemeldegerlerimiz


Ulusal Bilinç

Dürüstlük ve Güvenilirlik

Müşteri Odaklılık

İnsana ve Çevreye Saygı

Yenilikçilik ve Yaratıcılık

Alçakgönüllülük

Kurumsal Aidiyet

Araştırmacılık ve Girişimcilik

Sürekli Gelişim

Hedef Odaklı Çalışma

Sorumluluk Bilinci

Ekip Ruhu ve Dayanışma

İş Disiplini

Maliyet Bilinci

Referanslarımız