Faaliyetlerimiz

2014 yılında ağırlıklı olarak savunma sanayi üretimi yapılmış, bunun yanında endüstriyel ürünlerin üretimine de devam edilmiştir. Aşağıda üretimdeki savunma sanayi oranı grafik olarak gösterilmiştir.

Yıl içerisinde savunma sanayi ürünleri aşağıdaki savunma sanayi firmalarına üretilmiştir;

 1. ROKETSAN Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 2. TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.
 3. ASELSAN A.Ş.
 4. Tübitak SAGE Savunma Sanayii

 

 1. Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü savunma sanayine yapılan işlere yönelik olarak faaliyet alanı ile ilgili yatırımlar yapılmış, tesis genişletilmiş, özellikle ileri teknoloji ürünü yeni nesil makine ve teçhizat tedarik edilerek üretim hattı genişletilmiştir.

Bu kapsamda ileri teknoloji ürünü roket ve füze donanımları üretilmiştir. Muhtelif lançerler, roket podları ve harp başlığı üretimi yapılmaktadır.

 

Pek çok savunma sanayi ürününün Arge aşamasında teknik destek sağlanmıştır.

2014 yılında herhangi bir fuara üretici olarak katılım sağlanmamıştır. Muhtelif fuarlar gezilmek suretiyle üreticilerle irtibatlar kurulmuştur. 2015 yılında en az 2 fuara katılım gerçekleştirilmesi düşünülmektedir.

Patent ve faydalı model çalışmaları yapılmış, TPE’ne müracaat tamamlanmıştır. Ayrıca marka tescil işlemleri de son aşamaya getirilmiştir.

Endüstriyel ürünlerden aydınlatma direkleri, sinyalizasyon direkleri ve yol sınır elemanları konusunda seri üretime geçilmiş, üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Alınacak siparişlerle orantılı olarak bu ürünlerde sürekli iyileştirme ve kapasite artırımı öngörülmektedir. Bunun yanında endüstriyel ürünlerdeki ürün yelpazesinin genişletilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Özellikle aydınlatma ve sinyalizasyon direkleri önemli bir inovasyon ürünüdür ve yüksek katma değerlidir. Ülkemizde henüz bir örneği bulunmayan bu ürünler güçlü dizayn ve farklılığıyla pek çok alanda yaygın olarak kullanılabilmektedir. Korozyona karşı dayanım, şık ve estetik estetik görünüm ve tasarım, kolay kurulum, hafiflik, bakım gerektirmemesi, uzun ömür ve daha bir çok özelliği ile mimarlar, konsept geliştiriciler ve yerel otoriteler tarafından tercih edilmektedir. Söz konusu direklerin öne çıkan ve emsallerine göre üstünlük sağlayan en önemli özellikleri şunlardır;

 • Kurulumu kolaydır, doğrudan toprağa gömülerek veya önceden hazırlanmış flanş üzerindeki civatalarla monte edilir.
 • Mekanik mukavemeti yüksektir, her yönde direnci oldukça yüksektir, çelikle mukayese edildiğinde çelikten yaklaşık üç kat daha dayanıklıdır.
 • Yalıtkandır, elektriği iletmeyen özellikte olduğundan direklerde meydana gelecek kaçaklar karşısında direğe dokunan insanlara ve diğer canlılara zarar vermez.
 • Bakım ve boya gerektirmez, yüzyde kendine özgü desen vardır ve boya kullanılmamaktadır, bu nedenle boya istemez. Ayrıca korozyona karşı dirençli olduğundan paslanma ve çürüme olmaz.
 • Uzun ömürlüdür, kompozit malzemeler için henüz biçilmiş bir ömür olmaması nedeniyle emsalleri olan beton, metal ve ahşap direklerle kıyaslandığında hepsinden çok daha uzun ömürlüdür.
 • Hafiftir, kompozit malzemenin özelliği nedeniyle metal, beton ve ahşap direklere göre çok daha hafiftir, kolay taşınır, tek kişi tarafından rahatça taşınabilir, paketlemesi, depolaması ve nakliyesi kolay ve ucuzdur.
 • Çevre dostudur, yapıldığı hammadde dışında herhangi bir kimyasal işlem yapılmamaktadır, ayrıca uzun ömürlü olduğundan kullanım sonrası çevreye zarar verici atık oluşmaz. Asitli zeminlerde, tuzlu iklimlerde (deniz kenarı), bataklık bölgelerinde ve sıcaklık dalgalanmalarının yüksek olduğu bölgelerde geleneksel direklere göre çok daha dayanıklıdır ve en iyi çözümdür.
 • Düşük devinimlidir, trafik kazalarında araç çarpması halinde araca ve araç içindekilere hiçbir zarar vermez.
 • Ateşe ve kimyasal maddelere karşı dirençlidir, yangından etkilenmez, ayrıca üzerine kimyasal maddeler veya boyalar bulaştırılsa dahi dayanıklılığı devam eder, temizlenebilir, özelliği bozulmaz.
 • Elektromanyetik dalgaları geçirgendir, ortamdaki elektromanyetik dalgalardan etkilenmeyeceği gibi dalgaları geçirgen özellikte olduğundan herhangi bir etkisi olmaz.

 

Yukarıda belirtilen ve geleneksel direklere göre oldukça önemli üstünlükler taşıyan ürünlerin Pazar payının önümüzdeki dönemde büyük ölçüde yüksek olacağı değerlendirilmektedir. Şöyle ki; 2014 yılında aydınlatma direğinin satış istatistiklerine yansıyan miktarı yaklaşık 2 milyon $ civarındadır. Bu rakamın geleneksel aydınlatma direkleri için harcan miktar olduğu düşünüldüğünde; inovasyon ürününün mevcut pazara girişi ile birlikte pazarın önemli bir bölümüne hâkim olacağı ve ürün yelpazesini genişleterek hem pazarın hem de payın artmasına neden olacağı değerlendirilmektedir. Bunu sonucu olarak da önümüzdeki kısa ve orta vadede yüksek cirolara ulaştıracak bir ürün olacağı öngörülmektedir.

1 2 3 4

 

Yukarıda belirtilen aydınlatma direkleri dışında kompozit teknolojisini kullanarak üretilen başka ürünler de ortaya çıkarılmıştır. Sinyalizasyon direkleri de önemli bir inovasyon ürünü olup Türkiye ve dünya pazarında önemli bir alıcı potansiyeline sahiptir. Günümüzde şehirlerin vazgeçilmez aksesuarı olan ve trafiği düzenleyen önemli bir malzeme sinyalizasyon direkleridir. Görselliğin yanında ürüne yeni bir özellik kazandırılarak trafik ışığı ile direğin gövdesinin aynı anda aynı renge bürünmesiyle önemli bir ürün ortaya çıkarılmıştır. Bundan sonraki aşamalarda söz konusu ürünün Arge çalışmaları tamamlanarak pazara çıkarılması aşamasına geçilecektir.

 

g j

          Yine kompozit teknolojisini kullanarak üretilen bir inovasyon ürünü de yol sınır elemanlarıdır. Türkiye ve dünya pazarında önemli bir alıcı potansiyeline sahip olduğu değerlendirilmektedir. Günümüzde şehirlerin vazgeçilmez aksesuarından birisi de yaya kaldırımlarını yollardan ayıran elemanlardır. Adalar Savunma, halen kullandığı savunma sanayi teknolojisini endüstriyel ürünlerle birleştirerek elde ettiği yeni ürününü de pazara çıkarma aşamasına getirmiştirk