Hedefler

  • Mevcut imkânlarla imalat sanayinde ileri teknoloji ürünlerinin üretilmesine talip olunmuştur ve halen söz konusu üretime devam edilmektedir.
  • Yüksek teknoloji ürünlerinin üretilmesinde devlet desteğine ilişkin inceleme ve çalışmalar sürdürülmektedir. Böylece söz konusu ürünlerin ülke ve dünya çapında üreticisi olmak hedeflenmiştir.
  • Projeleri geliştirmek, artırmak ve daha fazla kabiliyet kazanarak sektörde dünya çapında lider olmak için ilave yatırım planları yapılmaktadır.
  • Kompozit direk ve yol sınır elemanlarının önümüzdeki dönemde ihracat kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Tüm üretim hedefleri göz önüne alındığında yatırımlarda, ciroda ve istihdamda artış sağlanması, böylece ülke ekonomisine önemli ölçüde katma değer sağlanması planlanmaktadır.

Şirket yapısında herhangi bir değişiklik olduğunda hedeflerde yukarı doğru bir iyileştirme düzenlemesi yapılacaktır.