İnsan Kaynakları

ADALAR SAVUNMA, vizyonu doğrultusunda ihtiyaç duyulan başarılı ve dinamik yetenekleri bünyesine kazandıran, çalışan odaklı yaklaşımlarla Şirketimizin sürdürülebilir başarısına katkıda bulunan, değer katan ve her zaman çalışanının yanında olan bir yönetim anlayışı izlemektedir.

Şirketimiz, uygulamadaki tüm yasal mevzuat çerçevesinde, devletin ekonomi ve istihdam politikaları doğrultusunda, öncelikle Polatlı’da ikamet edenlerden olmak üzere, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin personel istihdam etmektedir.

2014 yılında Polatlı Belediyesinin insan kaynağı konusunda önemli desteğini almıştır. Özellikle kalifiye personele direkt olarak ulaşabilen belediye ilgili biriminin yönlendirmesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilçedeki irtibat bürosunun şirketimize kazandırdığı personel ile önemli bir güç kazanılmıştır.

İstihdam edilen personelin tüm eğitimleri titizlikle takip edilmekte, yapacağı işe uygun uzmanlık eğitimleri konusunda şirket içi ve dışı eğitim programları yoğun olarak uygulanmaktadır.